"Zero-click" ändrar Googles förstasida - är du redo?| www.wsiebl.com
0790 74 81 88

“Zero-click” ändrar Googles förstasida

Zero click serch


Googles förstasida ändras – och det går snabbt

 

För er som varit med ett tag är det inget konstigt med att Googles första sida ändras lite då och då. Men ändringarna man kan se nu kommer att en större påverkan eftersom hela strukturen för hur man läser sina sökresultat håller på att ändras!

Organisk sökning får det svårare

Vi vet att ”voice search” växer snabbt och i takt med att fler och fler prylar i hemmet är uppkopplade mot nätet och kan ta emot röstinstruktioner. I och med detta kommer sökresultaten enbart att levereras så att den med mest relevans levereras vidare till dem som söker. Alltså minskar chanserna för företagen att hittas radikalt. Lär mer kring voice search i denna artikel från WSI Kanada. 

Men nu kommer också Zero-click searches att ta över, något som för användaren blir en bättre upplevelse, men hur påverkar det arbetet för företagen?

Vad är en ”Zero-click search”?

Organiska sökresultat tävlar numera med många andra typer av sökresultat om användarnas uppmärksamhet. Köpta sökord, kartor, video och det som kallas ”featured snippets”, d v s en faktaruta som läggs överst i sökningen (se bild). Dessa positioner är inte köpbara utan ”vinns” oftast av sidor som redan rankas högt organiskt. Google visar idag en ”featured snippet” i drygt 12 % av alla sökresultat – och detta ökar hela tiden.

Exempel på Featured snippet

Man kan nu se att allt fler sökningar inte resulterar i några klick över huvud taget, utan man får vad man kallar en ”zero-click search”. För att göra det enkelt kan man säga att det är när man söker efter något och hittar informationen man söker utan att klicka på Googles söksida.

Featured snippets är en orsak till detta, men också det som kallas ”Google search panel” eller ”Google search result card” är en klart bidrar starkt till utvecklingen (se bild).

Google Knowledge panel

 

Denna del av en sökning styrs av det som kallas ”Google knowledge graph” som du kan läsa om här om du har mer intresse!

 

Position zero

Det som idag kallas ”position zero” är det område som ligger ovanför de vanliga sökresultaten. Den positionen är nu så pass utbyggd och stark att vanliga sökningar allt mer sällan får plats på skärmen. Den som gjort sökningen måste oftare och oftare scrolla nedåt för att nå till de organiska sökresultaten.

Utvecklingen går snabbt

I USA, statistikens förlovade land, har man kunnat konstatera att det som kallas ”zero-click searach” idag är den enskilt största delen av alla typer av sökningsagerande. I Juni gick man förbi en milstolpe i utvecklingen då man för fösta gången såg att sökningar som inte resulterade i någon form av klick översteg 50 % (se bild)

 

Zero Click utveckling

 

Vad innebär detta egentligen?

Rent krasst kan man säga att det skapar en svårare miljö att arbeta i om du vill vara i toppen i din SEO insats. Företagen hamnar allt längre ned i sökresultaten även om de rankas i toppen i den organiska sökningen. Innehållet i branscher där detta är mest påtagligt tappar stort i visningar och CTR, eftersom den som söker får svaren direkt.

Vilken typ av sökningar syns detta mest på?

Som med allt annat skiljer sig effekten av ”Zero-click” ganska markant. Idag kan man säga att dessa är mest tydliga i sin utveckling:

  • Sök i databaser:
    • Sökfrågor kring datum, tid och tidszoner, valutakonvertering, ålder och namn på personer och produkter, etc.
  • Sökord i ordlista och uppslagsverk:
    • Sökfrågor kring “vad är”, “definition av”, e t c.
  • Sökningar med resultat i kartor:
    • Lokala sökfrågor som “nära mig”, “vegansk restaurang”, e t c.

ON SERP-SEO kommer att behövas

För att nå till dessa åtråvärda platser måste man ändra taktik och arbeta på nya sätt för att nå upp till dess topplaceringar. Det man idag benämner ”ON SEREP-SEO” bli allt viktigare att bemästra för att nå framgång. Fråga din SEO partner om detta ingår i arbetet och optimeringen som sker för er sida. Det handlar om att lägga om sin strategi!

Lär gärna mer om detta i denna utmärkta artikel från Cheryl Baldwin, expert på området hos oss på WSI.

Vi inom WSI följer utvecklingen för SEO ur alla aspekter löpande. Kontakta oss gärna för att få veta mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag att växa genom SEO.