Vill du snabbt förbättra effektiviteten i dina Google Ads? Testa då SKAG! | WSI EBL
0790 74 81 88

Vill du snabbt förbättra effektiviteten i dina Google Ads? Testa då SKAG!

Skag

Google,Marknadsföring / 2019-04-26

SKAG – Singel Keyword Ad Group

Det finns många parametrar som påverkar dina Google Ads kampanjer. Det är som du säkert märkt en hel vetenskap att skapa effektivitet och lönsamhet och är beroende av vad du vill åstadkomma och vilka kundsegment du vänder dig till.

SKAG – ett sätt att förbättra resultaten

När man arbetar med Google Ads är ett av de viktigaste kriterierna att matcha själva sökningen med din annons, d v s den måste vara relevant i förhållande till den sökning som görs. Jag har mött många företagare eller marknadsförare som skapar många kampanjer med en stor mängd sökord i samma kampanj. Visst, det ger volym, men det är inte ett effektivt sätt att arbeta. Varför då, undrar du säkert. Svaret är enkelt: Genom att matcha annonsen med sökordet/sökorden får man Googles gillande. Vad får man?

Ökad CTR (click through rate)

Genom att vara relevant och anpassade efter den sökning som kunden gör får man helt naturligt en högre CTR. Du blir helt enkelt mer intressant och relevant – naturligtvis klickar procentuellt fler på en sådan annons. Visst, volymerna är lägre, men det är pengar vi ska tjäna, eller hur?

Ökat Kvalitetsresultat (Quality score)

Kvalitetsresultat är en uppskattning av kvaliteten på dina annonser, sökord och landningssidor. En annons med högre kvalitet kan ge lägre priser och bättre genomsnittlig position.

Ju relevantare dina annonser och landningssidor är för användaren desto högre blir sannolikheten för ett högt kvalitetsresultat. Genom att öka relevansen genom att använda enbart ett sökord i din annonsgrupp, kommer du att på ett mycket effektivare sätt kunna anpassa annonstexten till att passa in precis på det som kunden sökt efter.

Google ads optimering

Mer arbete och bättre resultat

Visst skapar detta mer arbete för den som sitter med näsan i Google Ads. Men träffar man rätt med denna metod är det inte svårt att se att den investeringen varit värd besväret. Vi inom WSI ser effekter av denna taktik på många håll och för många olika produkter och företag.

Exempel:

Jag arbetar själv med att utbilda via LinkedIn. Om jag skulle skapa en GA kampanj för detta skulle jag fokusera på det ordet och se till att ha en annonsgrupp enbart för det.

 1. Se till att du använder “modified broad match, phrase match, and exact match” i din kampanj. I mitt fall kan detta se ut så här:
  1. +Utbildning +LinkedIn
  2. “Linkedin utbildning”
  3. [Linkedin Utbildning]
 2. Titta sedan på alternativa fraser:
  1. Linkedin online
  2. Linkedin hjälp
  3. LinkedIn webbutbildning
  4. Linkedin kurs
  5. osv
 3. Skapa sedan en annons där du använder nyckelordet i både rubriken och i den underliggande URL adressen. Det är helt ok att man skriver samma sak i båda, speciellt som frasen kan vara ganska lång.
 4. När du sedan skapar din landningssida, se till att även där få med orden så att de hamnar i rubriksättningen. Här kan man naturlitgvis testa sig fram genom splittester.

Förbättra resultat WSI

Vilka fördelar når du genom att arbeta med detta?

Det finns många – här är ett axplock:

 • Genom att ha sökorden åtskilda är det mycket enkelt att optimera sina insatser. Du ser snabbt vilka sökord du skall välja bort
 • Ökad CTR % skapar effektivare kampanjer och ökade resultat
 • Förbättrat kvalitetsresultat. När du väl kan förbättra dina kvalitetsresultat med SKAG, börjar du se att dina genomsnittliga positioner, kostnad per klick och andra bra saker förbättras också.
 • Din genomsnittliga position förbättras i sökningsresultaten
 • Lägre kostnad per klick, utan att du behöver sänka ditt maxbud
 • Sänkt kostnad per ny kund
 • Undviker att spendera pengar på annonser i onödan

Sätt press på din byrå

Som jag nämnde tidigare är det ett merjobb och man måste vara beredd att ta sig an detta.

Ni som arbetar med byråer kan ju passa på att fråga dem om de testat SKAG modellen på ert konto. Som specialister ska dom naturligtvis ha koll på detta, men visa din kunskap! Om du inte får det svar du vill ha – sätt press på dem!