Lokal närvaro - lönsamt för er med geografisk avgränsing | WSIEBL.COM
0790 74 81 88

Lokal närvaro


Bli stark i ditt geografiska område - Lokal närvaro är Googles önskemål

Fler och fler sökningar görs via mobiler, den trenden är tydlig. Lika tydligt är det att Google premierar de som visar sin lokala närvaro. Är du tillräckligt lokalt i din profil och ditt innehåll?

Lokal närvaro – Är du verksam i ett visst geografiskt område?

Lika tydlig är trenden att en koppling till där du befinner dig är av största vikt. Google lägger mer och mer vikt på detta i sina algoritmer och genom att förstå kopplingen till detta kan företag skapa en god plattform för att bli funnen och synas i alla lokala sökningar som görs. Om du har en verksamhet som är verksam inom ett visst geografiskt område är det viktigt att du arbetar med den lokala delen i din digitala marknadsföring. Visa på din hemsida var du hör hemma eller skapa lokala kampanjer som är effektiva. Dessutom måste du alltid starta med att registrera dig rätt hos Google så att du alltid kommer med som en lokal aktör.

 Detta är synnerligen viktigt för företag som har ett behov av att locka till sig kunder inom ett geografiskt område.

WSI hjälper våra kunder att få en effektiv lokal marknadsföring. Allt från SEO texter till tekniska lösningar som ger fördelar finns i vår arsenal. Har du dina kunder nära dig så är det viktigt att förstå hur Google fungerar och hur du kan hamna i topp lokalt, fast du kanske har större konkurrenter nationellt eller internationellt. Du måste vara bättre än dina konkurrenter på att synas. Låt oss se på vad vi kan göra för dig och ditt företag!