ADAPTIVE SEO - vägen till långsiktig SEO framgång | WSIEBL.COM
0790 74 81 88

Adaptive SEO®


WSI Adaptive SEO® - skapar långsiktiga resultat

Efter att ha arbetat med SEO optimering i många år har vi på WSI utvecklat en egen lösning som vi kallar Adaptive SEO®. Det innebär att vi från grunden lägger ett program som när det är genomfört skall ha tagit dig som kund till toppen av de sökordsträffar som idag är så viktiga för din framgång. Det är ett beprövat arbetssätt som givit många av våra kunder en långsiktigt lönsam plan.


Som vi konstaterat är SEO inte en kortsiktig strategi, det handlar om att bygga ett fundament av kunskap om målgrupp, sökord och målsättningar. Därefter skapas ett helt program med innehåll, noga planlagt för att vara så effektivt som möjligt.


Steg 1: Sökordsoptimering och konkurrensanalys

Vi bygger det hela från grunden och startar med en sökordsanalys. Här är det viktigt att vi håller kundens sökningar som det centrala och utgår från vad det är kunden använder när de söker efter just dina produkter eller tjänster. Vi ser också över hur konkurrensen ser ut för att skapa oss an bild av deras insatser och strategier.

Steg 2: Teknisk optimering för SEO

Vi ser sedan till att alla teknik som idag är nödvändig finns på den site vi arbetar med. Vi bygger en grund. Det innefattar allt från arkitekturen kring vilken siten är uppbyggd, till titelstruktur, länkstruktur och naturligtvis responsiv design. Allt detta för att besökarens upplevelse ska bli så optimal som möjligt.

Steg 3: Optimerad innehållsplan

Här läggs en omfattande plan för hur innehållet ska skapa kontakt mellan dig och din kund. Vi ser på de sökord som är grunden och arbetar med att skapa längre söksträngar, så kallade ”long tail key words” som ska skapa en riktigt effektiv hemsidan med de besökare som du verkligen söker. I detta arbete innefattas det också planering och framtagande av Bloggar, pressreleaser, ” how to guider”, nyheter, video, rekommendationer och kommentarer, lokal anpassning, events m.m.

Steg 4: Publicera, socialisera och dela

I detta steg gäller det att få ditt innehåll att bli sett och läst. Engagera dig med din läsare, kommentera, tweeta och dela i dina stora sociala kanaker såsom Facebook, Twitter, LinkedIn samt G+.

Steg 5: Mät och förbättra

Den sista nivån skapar en löpande förbättring och ger dig en bild över hur dina insatser fungerar. Här följer vi Bounce rate, antal unika besökare, sökordsrankning, organisk trafik, länkprofil samt sociala signaler.

Den här processen är omfattande och det kräver ett visst mått av tålamod för att nå toppen av sökordslilastorna. Vi vet av erfarenhet att det bör läggas 12 månader för att det skall ge ett bra resultat, något som ibland kan kännas långt. Men vi gör inte detta som en ”quick fix” utan det handlar om att vara stark på lång sikt. Plattformen som byggs skal leva under en lång tid, vara anpassningsbar och ge ett ökande intag av kunder som verkligen söker efter dig och dina produkter. Vi vet att ett lead som kommit in via en generisk sökning är upp till 10 gånger bättre än ett lead man tagit in genom att köpa sökord.