Optimera din LinkedIn profil för att nå ut - vi utbildar säljorganisationer
0790 74 81 88

Social Selling


Genom att optimera din profil kan du nå fler kunder!

LinkedIn har de senaste åren fått en snabb och stor genomslagskraft. Mer och mer affärsorienterade kontakter hittas och sköts via detta affärsnätverk. Genom en genomtänkt profil och ett strukturerat arbete kan du få din LinkedIn profil att bli din bästa affärspartner! Eller varför inte låta en rekryterare hitta dig för ditt drömjobb?

Låt oss utbilda din säljorganisation i LinkedIn - effektivt sätt att nå ut till nya kunder!

 

Genom att förstå hur LinkedIn fungerar kan man med några relativt enkla grepp se till att kunden eller kontakten hittar dig!
WSI har nåra av världens ledande experter på området. Vi genomför utbildningar för främst säljorganisationer, men även för andra som använder LinkedIn som ett redskap i sitt arbete.

Genom en process i fyra steg ser vi till att guida dig fram till en effektiv och bra profil. Varje del av kursen avslutas med en uppgift till nästa gång. Det innebär att du har en fullt uppdaterad profil när kursen är klar.

Billig och effektiv utbildning utan rese- eller hotellkostnader

Kursen genomförs genom fyra webinars, som sköts live med våra experter. Det innebär att gruppen som utbildas inte behöver resa, utan kan sitta där de befinner sig. En både tids- och kostnadseffektiv lösning. Genom att detta är live kan våra experter alltid anpassa innehåll och arbete efter företagets behov. Frågor kan ställas direkt och varje seminarium avslutas med uppgifter som skall klaras av till nästa gång. På det viset driver vi deltagarna till att uppdatera sina profiler direkt.

Se ditt eget "social selling index"

Varför inte börja med att se hur du ligger till? Genom det som kallas "social selling Index" får man ett värde på sin egen närvaro. Om man ligger på ett värde runt 70+ har man en god profil - testa din profil HÄR