Effektiva skräddarsydda hemsidor | Anpassade efter era förutsättningar
0790 74 81 88

Effektiva Hemsidor


Vi skapar skräddarsydda hemsidor

Utveckling av din anpassade hemsida i WordPress.

Vi alla vet att det första intrycket är det viktigaste. Detta gäller de personer vi möter, men det gäller precis lika mycket det företag eller organisation vi träffar på. I och med att 82 % av alla större köp eller tjänster idag föregås av en sökning på Internet är det synnerligen viktigt att er hemsida fungerar såsom kunden förväntar sig.

Därför levererar vi på WSI alltid skräddarsydda hemsidor som är framtagna för just dig och ditt företag. 

Skapa en effektiv hemsida - Grundarbete/strategi

Vi börjar därför inte med att fråga "hur vill du att din sida skall se ut" eller " vilka funktioner ska du ha på din hemsida?" Vår startpunkt blir istället att genomföra en mer grundläggande analys av vad det är hemsidan skall lösa för kunden och för dig som företag. Inte förrän vi vet vilka kundgrupper vi vänder oss till, samt vad det är vi skall lösa för er som företag kan vi tillsammans börja arbeta med vad det är er hemsida ska klara av att lösa.

Det är lika viktigt att en ny hemsida fungerar så att den stödjer den strategi som ni lagt för att nå era långsiktiga mål. Om den ska stå för en viss del av ert kundintag, så vill det till att den fungerar när det kommer till konvertering. Har ni en butikslösning för e-handel skal den kunna leverera på de nivåer som ni behöver, och samtidigt vara flexibel och skalbar.

Skapa hemsida - Layout/design

Till att börja med är det viktigt att sidan byggs på en plattform som ni själva sedan kan hantera när det gäller text- och bildredigering samt tillägg av extra landningssidor e t c. Ni ska inte behöva kommer till oss för att göra små ändringar, det effektivaste och billigaste är att ni kan klara av det själva.

WSI bygger alltid helt anpassade sidor till sina kunder, oftast i WordPress, vilket innebär att vi inte använder färdiga mallar som annars är vanligt förekommande idag. Vi vill att din hemsida också skall vara din egen och helt anpassad för dig, inte en bland många.

Vi producerar bokstavligt talat tusentals anpassade hemsidor varje år, och kommer mer än gärna med flera förslag på layout som vi tror kan passa just i ert fall.  Vi arbetar i flera CMS system och kan lösa uppgifter i de flesta som finns på marknaden idag. Vi arbetar förutom i WordPress, också i Joomla, Magento, Drupal, PHP, .NET, Andriod, iOS m.fl.

Funktion

En hemsidas funktioner  skall inte bara passa in i företaget och varumärket, den skall också uppfylla en förväntning som kunden har. Det skall vara enkelt att följa strukturer, enkelt att hitta eller söka efter innehåll och en enkel navigering som skapar ett flöde som gör att kunderna hittar rätt. En hemsida har flera funktioner som är viktiga för kundupplevelsen, men också för att din hemsida skall vara effektiv. WSI ser till att du får med alla de funktioner som skapar en bra kundupplevelse samt en enkel hantering för er som företag.  Det är bland annat därför som vi levererar en hemsida till ett företag i WordPress. Det är ett enkelt och intuitivt system med många tilläggstjänster, som oftast passar när man vill optimera sin hemsida själv.

En effektiv landningssida kan öka konverteringen med mer än 100 %, så det är mer än värt besväret!

När det kommer till landningssidor är det i många fall en bortglömd möjlighet. För att kunden ska komma till dig, måste landningssidan motsvara den förväntningen kunden har, samt vara tydlig i sitt uttryck, inte minst när det gäller s.k. CTA (Call To Action). Vi inom WSI jobbar fokuserat med just utvecklingen av landningssidor, och kom ihåg, sluta aldrig att testa!