SMART sätt att arbeta med mål - som fungerar | www.wsiebl.com
0790 74 81 88

SMART sätt att arbeta med mål – som fungerar

Smarta mål


Sätt dina mål på rätt sätt

Som erfaren marknadsförare har jag arbetat i olika organisationer och med olika chefer. Det har givit mig en klar bild över hur man bör arbeta för att nå sina mål, MEN framför allt hur man inte ska agera. En högt uppsatt chef med brister i kunskap kring marknadsföring och dess delar är i mina ögon en stor risk för företaget.

Nå dina mål

Vet du när du lyckats?

Som företagare eller ansvarig måste du sätta mål, men framförallt se till att du definierar vad som är framgång – när har ni nått dit? Det är faktiskt lika viktigt som målet i sig. Om man inte satt nivån för när du lyckats kommer det att bli svårt att bedöma, speciellt om man sitter i en organisation som kräver redovisning till exempelvis ledning eller inför ett styrelsemöte. Om man fått ok på en nivå för framgång, slipper man den diskussionen och kan koncentrera sig på resultatet och dess innebörd i stället.

Ditt mål är sedan grunden i allt det du gör, men för att detta skall bli möjligt att realisera måste man se till att få det greppbart.

 

S.M.A.R.T

I det sammanhanget tänkte jag ge dig ett verktyg som jag tycker skapar en god struktur på arbetet. Du har säkert hört talas om det tidigare, men jag vill ändå lyfta fram det som ett stöd på vägen och lite repetition kan aldrig skada.

Jag använder mig av det som kallas ”S.M.A.R.T mål” där bokstäverna står för följande (som allt annat är det på engelska)

 

Specific:

Du måste vara specifik och sätta en kvantitet på ditt mål. Du kan inte bara generellt säga ”fler leads” eller ”fler kunder” Skriv i stället ned ett specifikt antal som är ditt mål.

Measurable (Mätbar):

Efter det att du definierat ditt mål måste det finnas ett sätt att mäta det på. Genom det får man ett sätt att följa upp och mäta resultatet på samma sätt både nu och i framtiden. Se till att sättet att mäta är enkelt och tydligt.

digital strategi

Attainable (Uppnåeligt):

Sikta högt, men var inte orealistisk! Använd dig av den data du känner till (historisk, via undersökningar m.m.) och se till att genom detta få till mål som går att uppnå. Detta är en nyckel till engagemang hos medarbetarna som ska arbeta med det. Jag har sett många skräckexempel på personer i ledningsfunktioner som totalt ignorerar denna del – det värsta fel man som ledare kan göra i mina ögon.

Relevant:

Säkerställ att målet faktiskt kommer att göra skillnad för din verksamhet. Exempelvis är knappast fler likes på Facebook ett relevant mål får någon verksamhet om man vill växa sin kundbas. Det kan naturligtvis vara ett KPI värde som man kan följa, men det är knappast ett mål att fokusera kring.

Time-bound (Tidsstyrt):

När är deadline för att nå dina uppsatta mål? Om du inte definierar när målet ska vara nått, kommer vare sig du eller dina medarbetare att arbeta fokuserat utan att känna någon direkt brådska. Ofta finns det insatser som följer på det mål du satt upp, se till att också dessa insatser kommer fram i kommunikationen. Om ni satt upp ett mål på 200 nya leads att bearbeta så finns det garanterat en uppföljning på dessa som ska startas upp.

 

Egen erfarenhet av dåligt ledarskap i förhållande till S.M.A.R.T

I min senaste tjänst inom Bonnier Publications i Köpenhamn fick jag en ny chef som kom från Telecom (Telia) i Danmark. Han uppvisade genast stora brister i förståelsen för de flesta av dessa punkter och startade projekt som skapade en negativ utveckling främst inom avdelningen som skötte marknadsföringen. Han lärde mig hur man inte ska sköta utveckling och motivation, något som jag har stor nytta av idag. Erfarenhet av dåligt ledarskap är en viktig källa till kunskap, lika viktig som erfarenhet av en bra ledare.

Jag hoppas att detta kan vara lite stöd i den stressiga vardagen, där utveckling förväntas ske löpande och snabbt. Ta detta som ett handtag att hålla i och se till att göra saker och ting rätt i stället för fort.

 

Ha en fortsatt skön sommar!