Serien för dig som är besviken på Google Ads | #6 faran med detaljstyrning
0790 74 81 88

Serien för dig som är besviken på sökordsannonsering # 6

Google Ads


# 6 Detaljstyrning mot avgrunden

Detaljstyrning ger ett dubbelt misslyckande

För många ledare, blir det en naturlig reaktion att kliva in och detaljstyra projektet eller insatsen.  Detta blir ett dubbelt misslyckande eftersom det innebär att de uppenbart har fel samarbetspartner. När du känner att du har fel partner bör du inte försöka göra  jobbet åt dem - du bör ersätta dem med rätt partner. Nettoresultatet av din detaljstyrning kommer att vara ett missnöjt PPC-team och dåliga resultat. Detta eftersom det inte finns några riktiga experter vid rodret för dina kampanjer.

Utveckla ditt team

Jag säger inte att du inte ska hjälpa och utveckla ditt team (träning, vägledning, feedback), men det är en helt annan sak än att göra jobbet åt dem och diktera varje detalj. Detta ger definitivt ingen utveckling för någondera part. Våga utveckla samarbetet om du har förtroende för gruppen, det finns många vinster i att göra det. Förtroende kommer då tillbaka mot dig som ledare, en klar win-win situation

Om du plötsligt inser själv att  du börjat detaljstyra, ta ett steg tillbaka och fundera på om det beror på att du har fel team och om de kommer  att kunna hantera det som behövs för att nå fram.

Detaljstyrning visa också på ett det inte finns ett förtroende mot de som utför kampanjen. Detta ger också en otrygghet som skapar oro och merarbete. Detta kan också uppträda med ett team på din egen avdelning. Prova då att ta in externa specialister för att se över arbetet. En sådan så kallad "audit" bör göras löpande så att alla är på tårna.

Gratis Audit

Om du har en stor investering i PPC kan vi på WSI genom vår Google Top Constributor Jack Porter-Smith hjälpa dig. Vi ser över ditt konto och ger dig tips om förbättringar. Detta helt gratis. Sända in dina kontaktuppgifter och beskriv hur du arbetar så hör vi av oss.