Serien för dig som är besviken på sökordsannonsering # 9 Byråkratin
0790 74 81 88

Serien för dig som är besviken på sökordsannonsering # 9

Google Ads


Byråkratin tar över?

Om du har mer än tio personer i ditt företag är byråkratin ett faktum snarare än en fråga!

Byråkrati orsakar förseningar, interna stridigheter samt förlust av både pengar och möjligheter. När det gäller PPC, behöver verkligen tre personer ha åsikter om det kreativa? Bör det ta fyra veckor att betala en leverantör? Behöver det verkligen åtta formulär och en mängd påminnelser för att få en spårningskod installerad på din webbplats?

Människor kan vara problemet

Har du människor runt dig som spelar ett spel och som försöker undergräva andras arbete? Manipulerar människor resultat så att de ska se bättre it än vad de är? Dessa är exempel på hur ett företag genom byråkrati helt kan döda en lovande PPC kampanj.

Det är här viktigt att förstå att PPC-kampanjer är rörliga och levande. De kräver snabba insatser och samt en god anpassningsförmåga. Det är just detta som ofta orsakar de största företagen de största utmaningarna!  Jag har ingen lösning för byråkrati, annat än att uppmuntra dig att inte acceptera eller tillåta det inom ditt företag och efter bästa förmåga minska det till ett minimum.

Säg ifrån - du måste ha svängrum

Om du känner dig låst av byråkratin och dess långa beslutsvägar - våga säga till och få det på agendan! Du kommer aldrig att nå dina mål, inte heller känna tillfredsställelse på din arbetsplats! Våga!