Serie för din som är besviken på sökordsannonsering del 2: ROI | WSI EBL
0790 74 81 88

Serie för dig som är besviken på PPC och sökordsannonsering # 2

Google Ads


# 2 Du känner inte till ditt ROI

Om du inte känner till ditt ROI kommer du inte att kunna öka dina annonseringsaktiviteter när du har chansen att göra det. De flesta företag känner inte till deras ROI eftersom de inte följer upp de viktigaste delarna i kampanjen. Inte heller kopplar de PPC-kampanjen och tillhörande kostnadsdata till deras CRM. Det innebär att de helt enkelt inte vet vilka resultat som kommer från vilka kampanjer.

För att alla online marknadsföringsstrategier ska bli framgångsrika krävs följande:

Förutsägbarhet - genom att ha koll på kampanjens utfall och lönsamhet skapas en större förutsägbarhet. Du vet helt enkelt men en större säkerhet hur det kommer att gå. Tillsammans med erfarenhet bil det en stark kombination.

Repeterbarhet - du ska enkelt kunna göra om kampanjen i fler målgrupper och medier utan att behöva göra stora ändringar. Ju mer du ändrar desto mer förändras förutsättningarna och därmed förutsägbarheten.

Flexibilitet  - Du ska enkelt kunna öka eller minska kampanjinvesteringen för att hela tiden optimera utfallet. Därmed skapas högsta möjliga ROI.

Man kan inte komma förbi det första steget med förutsägbarhet om du inte känner till ditt ROI.

Följ upp!

Se till att du följer upp på alla delar som finns i en PPC kampanj (telefonsamtal, inskickade kontaktformulär, direktorder m.m.) och få detta sammankopplat med det CRM system som finns. Se också till att den data kommer in i systemet med rätt källa (vilken kampanj det tillhör). Om du saknar CRM system är det ändå viktigt att du har koll på vilka resultat som tillhör vilken kampanj eller test.

Se till att beräkna ett ROI för varje kampanj. Hur ska du annars kunna veta när du lyckas och när du ska öka eller omfördela din investering?

Läs mer om Google Ads och hur vi på WSI arbetar med och hjälper våra kunder