Hur du boostar din SEO med sökord med låg konkurrens
0790 74 81 88

Så här boostar du din SEO med sökord med låg konkurrens

SEO svårt att rankas


Sammanfattning: Det är svårt att ranka bra på konkurrensutsatta sökord när man har en ny hemsida. Det kan också vara svårt med riktigt starka konkurrenter, även om du funnits med ett tag. Använd sökord med låg konkurrens i din SEO-strategi.

När en webbplats är ny eller relativt okänd kan det vara svårt att rankas högt för konkurrensutsatta sökord. Och att skriva innehåll och utveckla en egen styrka online kan ta tid som du inte har. Så varför inte överväga att inkludera sökord med låg konkurrens i din SEO-strategi? I den här artikeln går vi in på vad du behöver tänka på när du bygger en sökordslista med lägre konkurrensutsatta sökord och hur du söker efter potentiella sökord med hög volym och låg konkurrens.

Vad är sökord med låg konkurrens?

Sökord med låg konkurrens är nyckelord som du kan rankas på utan en alltför stor investering, detta eftersom de inte har använts i konkurrensen på samma sätt. Med dessa sökord behöver du inte bygga många länkar eller ha en hög webbplatsauktoritet för att få organisk trafik till din webbplats. De är en bra utgångspunkt för en ny SEO-strategi.

Bygg din sökordslista

Ett av stegen till en framgångsrik SEO-strategi är att bygga en sökordslista. Detta kan göras genom att titta på konkurrenternas sökord, sedan filtrera och välja de med låg sökordskonkurrens (ofta kallat KD). För att få en volym som är användbar behöver du söka sökord från minst fem domäner. man får ha lite tålamod i listbyggandet, med andra ord. Använd den här listan med nyckelord för att hitta frasmatchningar och andra relaterade sökord och gör återigen samma sak, välj de sökord som har en låg sökordskonkurrens.

Visst låter det som en arbetskrävande insats, men när du är klar har du en omfattande sökordslista med sökord som du verkligen kan konkurrera om. Och vi förstår det - det här verkar arbetskrävande men i slutet av dagen kommer det att ge dig en omfattande sökordslista med låg konkurrens som du kan använda.

Hitta sökord med hög volym men låg konkurrens

För en förtagare är det lätt att bli otålig när deras digitala marknadsföringsinvestering inte visar tillräckligt snabba resultat. Ett sätt att bemöta detta är att hitta sökord med hög volym och låg konkurrens. Det kommer också att fungera som en bas för att gå efter mer utmanande, volymrika sökord i framtiden. Men hur hittar vi sökord med hög volym och låg konkurrens att använda i en SEO-strategi?

Använd verktyg för att rikta in dig på specifika ämnen

Det finns flera sökordsprogramvaruverktyg på marknaden som ger dig sökordsdata, inklusive volym, svårighet, kostnad per klick (CPC) och annan djupgående information om varje sökord.

Spionera på dina konkurrenter

Dina konkurrenter är en bra källa när det gäller potentiella sökord. Titta på företag med en liknande målgrupp och erbjudanden och hitta sedan de sökord de använder för att rankas högt i SERP. Från dessa sökord kan du undersöka fler potentiella sökord med hög volym och låg konkurrens.

Uppskatta hur svårt ett sökord är att ranka på.

Sökordssvårighet (KD) bedömer hur utmanande det skulle vara att ta dina konkurrenters positioner i Googles topp 100 med ett specifikt sökord. Det finns flera verktyg för sökmotoroptimering (SEO), och vart och ett använder en specifik formel för sitt sökordssvårighetsvärde. Eftersom Google använder hundratals rankningssignaler, är det utmanande för ett SEO-verktyg från tredje part att beräkna ett absolut exakt mått på svårighetsgrad.

Följande gradering av svårighetsgraderna har vi tagit från SEMrush - ett av de ledande verktygen på marknaden.  SEO-verktyget beskriver deras bedömning, betygsatta i procentsatser från 1 % till 100 %. En högre procentandel visar en kraftigare konkurrens och således också en svårare uppgift att ranka högt på just det ordet/orden.

Över 69 % – Du kommer att behöva använda omfattande insatser i bygga länkar, tid,  länkbyggande och aktiv sökmotoroptimering (SEO) för att komma in på Googles topp 20. Dessa är mycket konkurrensutsatta sökord och inte ett vettigt mål att nå med en ny webbplats.

Från 50 % – 69 % – Det är utmanande att komma bland Googles topp 20 med dessa sökord. Med högkvalitativt innehåll och bra och relevanta länkar in till din sida,  kan du utmana din konkurrents position över tid.

Från 30% – 49% - Med en genomtänk sökordsinsats kommer du att kunna nå dessa och utmana dem.

Under 30 % - De enklaste sökorden att rankas högt på. De har oftast en låg sökvolym eller mycket specifik sökavsikt (mycket exakta sökningar).

SEO rankning

På bilden ser vi hur sökorden "elbil och hybridbil" visas. Här kan vi se att "hybridbil" har en lägre volym, men också är klart enklare att rankas på (20 mot 41 i KD %)

Om du tar dig tid att skapa en lista med relevanta sökord med hög volym och låg konkurrens och använder dem på hela din webbplats, finns det en möjlighet att rankas högt i SERP:erna.

Uppskattning av PPC-tävlingsnivå

För att hitta en balans mellan ett sökords sökvolym och konkurrensnivå måste du också titta på sökordets svårighetsgrad och konkurrensnivå för  PPC (alltså om du kör exempelvis Google Ads) . PPC-konkurrensnivån visar om betalda annonsörer som använder en specifik sökfras för sina annonser. Även om det hänvisar till en annan typ av konkurrens och inte organisk, är det en bra indikation på attraktiva sökord varifrån man kan bygga en sökordslista med låg konkurrens.

Med samma SEO-verktyg som referens, låt oss titta på hur man kan uppskatta konkurrensnivån på PPC (Pay Per Click) genom att använda deras decimalmått mellan 0 och 1, där 1 visar det högsta antalet annonsörer som bjuder på ett sökord.

Över 0,80 - Mycket konkurrensutsatta sökord mellan annonsörer på marknaden.  Men de kommer sannolikt att skicka bra trafik till din landningssida. Den här typen av sökord har oftare en högre avsikt att göra ett köp eller att fatta ett köpbeslut.

Från 0,60 – 0,80 – Nyckelord med ett normalt antal  annonsörer som konkurrerar om dem. Man skulle kunna överväga att annonsera på dessa sökord om den organiska processen inte fungerar, men det kommer inte att ge en snabb vinst.

Under 0,60 – Väldigt få annonsörer bjuder på det här sökordet, antingen för att det inte är lönsamt eller för att det inte har testats tidigare.

PPC dyrt att köpa

Om vi vidgar samma analys som ovan ser vi att det inte är samma sak hällande köpta sökord. Här är orden "elbil" och "hybridbil" lika svåra att komma åt då vi ser att det är många som aktivt köper dem (0,71 vs 0,72).

Tänk på sökavsikt och CPC

Det finns fyra typer av sökavsikt – informations-, navigerings-, transaktions- och kommersiella.

Avsikten med Informationssökning är att användaren försöker lära sig mer om något ("Vad är ett bra mjukvarupaket?").

Navigeringssökning är att användaren har för avsikt försöker hitta något ("Microsofts webbplats").

Transaktionell sökavsikt är användaren som försöker slutföra en specifik åtgärd ("Köp den nya Microsoft-mjukvaran")

Kommersiell sökavsikt är att användaren försöker lära sig mer innan han fattar ett köpbeslut ("Microsoft 10 vs 11").

Förutom att överväga sökordets SEO konkurrens (KD) och konkurrensnivån för PPC, måste du alltså också titta på sökavsikt och väga detta mot kostnad per klick (CPC) för att forma din SEO-strategi för sökord med låg konkurrens.

Numera anger de mest utvecklade verktygen den här avsikten i sina tabeller. På bilden ovan kan vi se att ordet "elbil" klassas med ett gult C - vilket står för kommersiellt. Däremot har "hybridbil" fått klassen med ett grönt I - alltså klassas det (just nu) som informationssökning.

Kostnad per klick (CPC): När ett sökord är mycket relevant för din webbplats och har en låg sökvolym men en hög CPC, kan du överväga att använda den söktermen, trots kostnaden. Särskilt när du vill bygga intresse kring en nischad produkt eller tjänst.

Fokus på sökarens avsikt har ökat över tid, mest beroende på att Google utvecklar sina verktyg mot att just förstå avsikten i varje sökning. Det är viktigt att man idag får med sig detta i sitt arbete med att hitta nya vägar att lyckas med sitt SEO arbete.