Podcast - ett smart sätt att visa kunskap | WSI EBL
0790 74 81 88

Podcast – ett smart sätt att visa kunskap

poddcast statistik sverige


Lyssnandet på poddar ökar – utnyttjar du möjligheten?

 

En sak är i alla fall säker – poddarna är här för att stanna. Vi kan se att mellan början av 2018 och 2019 växte lyssnandet med 26 % i Sverige, och nu väntar vi med spänning på talen för 2020.

 

Men varför växer lyssnandet?

Det finns flera orsaker till att lyssnandet på poddar växer. Jag tror att följande är de viktigaste orsakerna:

  1. On demad

En podd är tillgänglig när lyssnaren har tid och möjlighet att lyssna. Som med allt annat idag kan              man välja själv när och var man vill lyssna. Det gör att man enkelt kan ta lyssna i bilen, på tåg eller          i  bussen på väg till jobbet. Det är ett mycket tillgängligt media för de flesta.

2.  Format

En podd är anpassad efter mobilen, en produkt som i sin utveckling hela tiden haft nödvändigheten        att fokusera “mobile first”. Det blir enkelt och överskådligt i mobilformatet – enkelt för atta att              använda

3. Nischat/intressestyrt

En stor fördel med en podd är att den har ett fokusområde  som den bygger sitt innehåll kring.                  Ibland brett, ibland oerhört smalt. Men med den bredd i utbudet som finns idag kan man i stort                sett  säga att det finns något för alla. Du kan som lyssnare grotta ned dig i det som intresserar dig.

 

Hur kan företag utnyttja poddar?

Fler och fler medier påverkar valet av leverantör

Som alltid vill man som företagare visa sin kunskap, det är inget nytt i sig. Under den digitala utvecklingen har vikten av de medier som används breddats. Först handlade det om att alla skulle ha en hemsidan, det var det absolut viktigaste. Detta har i sig inte förändrats, det är fortfarande viktigt att ha en hemsida. Mellan 70-80 % av alla B2B affärer föregås av att köparen verifierat sin leverantör genom ett besök på hemsidan.

Efter det kom det en våg av sociala medier som snabbt blev viktiga för företagen. Nu skapades en tvåsidig kommunikation, i stället för den mer ensidiga som hemsidan erbjöd. Bland annat flyttades en hel del av kundservicearbetet nu över till sociala medier. Också detta är av vikt idag, även om användandet förändrats en del. Om vi också här ser till B2B så är det idag över 50 % av affärerna som föregås av att man kollar sin leverantör på LinkedIn.

Poddarna erbjuder något nytt

Poddarna erbjuder ett nytt tillgängligt format som är enkelt att konsumera och relativt effektivt att producera. Kunder eller tilltänkta kunder får genom innehållet en bra bild av den kunskap du som företagare kan erbjuda.

Vi ser idag två huvudtyper

För en företagare finns det idag egentligen två huvudtyper av poddar som används mest:

  1. Ämne

Här väljer man helt enkelt ett ämne att fördjupa sig kring. Det bör vara så utformat att man visar              sin kunskap samtidig som man gör klart för lyssnaren att det finns en lösning och att ni som                      leverantör har full koll på hur man gör. Det kan naturligtvis också handla om rena nyheter på                    marknaden.

  1. Intervju

Här väljer man att intervjua någon som kan tillföra något för lyssnarna och som kompletterar den egna kunskapen.  Genom detta visar företaget att man har ett starkt och kunnigt nätverk att tillgå.

 

Du som företagare bör passa på

Om du som företagare känner att det finns mycket material att fördjupa sig kring, tveka inte att testa poddformatet. Många lyssnare är återkommande, men man kan bara lyssna på ett visst antal poddar – alltså finns det en fördel av att vara tidigt ute.

Man arbetar med att samla in e-post med rätt tillåtelse till kontakt i samband med att man registrera sig som abonnerande lyssnare. I och med det kan man skapa en leadsgenerator som också kan skapa fler kunder och en bredare bas att stå på.

En av våra kunder arbetar med socialt arbete. De har kompletterat din egna gedigna kunskap med en podd med fokus på det lyckade sociala arbetet.

Gå gärna in på Socionompodden och läs mer! Om ni vill lyssna direkt  – ta den här vägen. 

Poddtoppen i Sverige Q1 2019

Poddtoppen WSI

Talen är angivna i tusental. Källa: Orvesto Konsument 2019:1

 

Man kan se tydliga grupperingar i form av kändispoddar, dokumentärer, mord, historia samt skräck/mörker. Noterbart är väl att vårt kära Sveriges Radio har de tre första platserna.

Är du intresserad av att arbeta med poddar som verktyg? Hör av er till oss på WSI