Ny serie för dig som är besvikenpå PPC och sökordsannonsering # 1 | WSI
0790 74 81 88

Ny serie för dig som är besvikenpå PPC och sökordsannonsering # 1

Google Ads


Denna serie är för dig som arbetat med Google Ads - utan att riktigt få ut det du förväntat dig!

I stort sett alla företag som funnits ett par år har vid ett eller annat tillfälle testat att köpa sökord via Google Ads. Det har givit ömsom vin och ömsom vatten - resultaten variera mycket. WSI har genom får fantastiske expert Jack Porter-Smith sammanfattat 10 punkter som spelar in i hur ditt resultat kommit att se ut. Idag presenterar vi den första delen!

Men först - vem är Jack Porter-Smith?

Han är något så fint som "Google Top Contributor", en titel som Google själva delar. Den går till personer som utmärker sig som speciellt duktiga på Googles plattformar. Med andra ord, det som du nu och framåt kommer att få läsa kommer ifrån en verklig expert i ämnet.

Problem # 1 - Du annonserar, men du marknadsför inte

Annonsering - bara en del av marknadsföringen

Företag anser ofta att deras PPC-kampanjer (SEM, betala per klick, onlineannonsering, betalad media)  inte fungerar. Men är sanningen där egentligen att de hoppade över ett steg i marknadsföringsprocessen.  De glömmer att reklam är en en liten delaktivitet i marknadsföringsstrategin. Man hoppas helt enkelt  för snabbt in i annonskampanjerna utan att ta hänsyn till helheten.

Vilka genvägar  tar man oftast?

Några av de detaljer som vanligtvis hoppas över är följande:

Dedikerade landningssidor

Utveckling av persona/målgrupp

Bra  och genomtänkt innehåll

Tilldragande annonslayout

Grundanalys och prognoser

Budgetering och upprättande av bra mål

Konverteringsspårning med CRM koppling

Säljteamet är inte redo/informerat.

Om du tar dessa genvägar och hoppar över viktiga steg, kan du verkligen förvänta dig att din annonsering ska lyckas?

Börja från rätt ställe

Ta ett djupt andetag, börja i rätt ände genom att utveckla en online marknadsföringsstrategi. Se till att  göra Google Ads  som det sista steget. Var inte för ivrig - det lönar sig inte!