Marknadsförare missar den digitala poängen | WSI EBL
0790 74 81 88

Marknadsförare missar den digitala poängen

Mobil hastighet viktigt


70 % av köparna på nätet säger att de påverkas av hastigheten

 

Jag sitter just nu och grottar ner mig i en undersökning där nästan 400 marknadsförare fick frågan om vad de prioriterar under 2019.

Resultaten är i sig inte så förvånande och som gammal CMO kan jag gott förstå att det fördelas på det viset. Men i ett tidevarv där Google tydligt visar att nedladdningshastigheten på din sida är den klart viktigaste parametern som finns att styra efter,  börjar jag fundera på om de inte missar poängen?

Överordnade slutsatser av undersökningen:

  1. När det gäller att vänta på sidor som laddar, tycker de flesta konsumenter att de är mer tålmodiga än de faktiskt är.
  2. Nästan 70% av konsumenterna erkänner att sidans laddningstid påverkar deras vilja att köpa från en online-återförsäljare.
  3. Även om de inser att det är viktigt, sätter flertalet marknadsförare inte sidans hastighet som en högt prioriterad insats.

Digital Marknadsföring 2019

Bilden som är tagen ur rapporten (Unbounce) visar tydligt hur viktigt det är att ladda snabbt och att kunderna utan tvekan påverkas i sina beslut,  om hastigheten uppfattas som långsam.

Vet du själv hur din site fungerar? Om inte – kör en snabbtest genom att klicka här

 

Vad är det då marknadsförare prioriterar digitalt 2019?

Tester, A/B tester 33%
Förbättra targeting på annonser 19%
Skapa personifierat innehåll på den egna hemsidan 16%
Skapa mer engagerande och effektiv annonscopy 13%
Övriga insatser 7%
Lägga till effektiva designelement 5%
Förbättra responserna från mobil 3%
Förbättra hemsidans hastighet 3%

 

 

Det känns inte så upplyftande att det är få som ser mobil och hastighet som något att arbeta med. Vi vet att detta är viktiga och ibland avgörande faktorer för att en hemsida skall lyckas.Det är har jag känner att det kan vara läge att påpeka att ca 70 % av all trafik idag generellt sett kommer från mobiler. Och att nedladdningstiden är det viktigaste man arbetar med idag.

 

Här är lite mer “nördig” fakta från undersökningen:

iOS användare har mindre tålamod

iOS användare är mycket mer otåliga än Android dito. Det visar sig att av dem som kan tänka sig att vänta längst tid var bara 36 % iOS användare. Vi ser också precis det omvända i den gruppen med minst tålamod (1-2 sek), där 64 % är iOS användare.

Unga kvinnor hoppar av köp

Vi ser också att yngre kvinnor är mycket otåliga vad gäller laddningstid och e-commerce. 86 % av kvinnorna i åldern 18-24 säger att de hoppar av ett köp om laddningstiden upplevs som lång. Motsvarande siffra för män i det åldersspannet är 14 %.

Den sista delen visar på att det kommer att bli allt viktigare att ha snabba sidor om man skall lyckas med en av de viktiga framtida målgrupperna – kvinnorna. Om så pass många direkt anger att de skulle hoppa av ett köp, kan det vara helt avgörande om du som företagare har lyckats få en snabb och optimerad sida att handla från.

Vad kan besökaren tänka sig att avstå från?

Vi kan se att det för många besökare står klart att de hellre har en snabb sidan än ett antal features att ta del av. Undersökningen frågade vad besökaren var villig att avstå från för att uppnå en snabbare sida – här är svaret:

Hastighet på hemsidor

Dessa svar bör i alla fall skapa en del frågetecken i samband med utvecklingen av hemsidor. Hur presenterar du ditt innehåll och vad är egentligen viktigt för dina kunder? Genom att förstå kundernas upplevelser och förväntningar kommer man långt. Vi ser genom denna undersökning att det finns ett gap mellan kundernas upplevelse och agerande v s de prioriteringar som framför allt marknadsförare gör digitalt.

Det sker en hel del i den digitala världen för att skapa bra förutsättningar för snabbare hemsidor. AMP (Accelerated Mobila Pages) är det tydligast tagit tag i problemet. Läs mer om detta från SEARCH ENGINE LAND som ofta har läsvärt material!

Mitt råd är enkelt – hastigheten på nedladdningen till mobiler ska med på din prioriteringslista.