Beprövad och effektiv utbildning i LinkedIn | www.wsiebl.com
0790 74 81 88

LinkedIn utbildning


Aktiv utbildning i LinkedIn - dokumenterade resultat

Du har säkert suttit flera timma på olika utbildningar med anteckningsblocket i högsta hugg. Sedan kommer vardagen igen, och blocket stängs. Vi vill inte att det ska bli utfallet, utan ser till att när du gått kursen klar kan du mycket tydligt se mätbara förbättringar. Vi ser till att du utvecklas under kursens gång. Det gör vi bland annat genom att dela ut uppgifter mellan mötestillfällena, som gör att när vi ses nästa gång har du kommit ett steg på vägen.

Kursinnehåll LinkedIn

1: LinkedIn Strategi och startpunkt (2 timmar möte IRL)
 • Varför använda just LinkedIn?
 • Social Selling Index
 • Skapa din egen anpassade LinkedIn strategi (underlag och dokument)
 • Skapa en stark professionell profil som stödjer din strategi
 • Innehåll och delningar – kort introduktion
 • Ska man ha en företagsprofil?
2: Bygga ditt nätverk (1h webbmöte)
 • Persona/målgrupp
 • Skapa en plan för att öka I rätt målgrupp
 • Arbeta med att skapa rätt sökningar – Introduktion till Sales Navigator
 • Bygg ditt nätverk steg för steg
3: Innehåll och aktivt arbete (1 h webbmöte)
 • Varför är Innehåll viktigt?
 • Thought Leadership – vad är det och varför kan det vara viktigt?
 • Följ med genom grupper och dagligt läsande
 • Skapa en innehållsplan
 • Hur du hittar Innehåll både inom och utanför LinkedIn (Gratistjänster som hjälper dig)
4: Skapa kontakt (1h webbmöte)
 • 10 stegs step-by-step för att få till ett möte med en ny potentiell kund
 • Anpassa kommunikationen och var aktiv genom kommentarer
 • Underlag för kommunikation – hur testar jag mig fram?
 • Vilken typ av kommunikation kan jag använda och vem kan jag nå ut till?

När vi möter företagare och ansvariga på våra möten är det ofta som LinkedIn kommer på tal. Många har registrerat sig (nästan 3 000 000 profiler i Sverige) men få använder det på ett strukturerat och effektivt sätt. Vi hjälper dig att utnyttja den potential som finns att utnyttja!

LinkedIn utbildning

Erik B Larsson - Utbildar bland annat i LinkedIn

Långsiktig investering

LinkedIn är ingen "quick fix" utan måste ses som en långsiktig investering. Man bygger ett starkt och aktivt nätverk som kommer att ligga till grund för en stor del av det fortsatta arbetet. Vi visar hur man bör tänka och planera för att lyckas. Vi ger er också mallar och underlag som stöd att utnyttja när ni sedan ska skapa er egen strategi för LinkedIn. Ja, det är en investering i tid - men den betalar sig mångfalt!

Låt WSI utbilda er

Vi inom WSI har utarbetat en effektiv och fungerande utbildning som ger dig och din organisation en stabil grund att stå på och för att arbeta vidare från. Vi använder själva vår modell över hela världen och kan därmed se att den ger en direkt effekt.

 

 

Digitala möten - slipp onödigt tidsspill och var med från där du är

Kursen är på fyra möten, det första är ofta (men inte alltid) IRL, medan de tre efterföljande körs via webinars.

Vi kan också köra hela utbildningen digital för de företag som har större avstånd att täcka in, eller sitter på en annan ort. Vi kommer också gärna ut till er oavsett var ni sitter i Sverige.

Kostnads- och tidseffektivt

Genom att vi arbetar med digitala möten och digital utbildning, skapar vi en effektiv och relativt sett billig utbildning. Företag med exempelvis flera kontor eller en  geografiskt utspridd säljkår får möjligheten att delta från den plats där de befinner sig. Detta ger

 • En tidsbesparing då ingen tid läggs på resor
 • Inga extra kostnader för resor eller övernattning
 • Fler kan delta då man enbart behöver en dator och en internetuppkoppling

Målet

Du har säkert suttit flera timma på olika utbildningar med anteckningsblocket i högsta hugg. Sedan kommer vardagen igen, och blocket stängs. Vi vill inte att det ska bli utfallet, utan ser till att när du gått kursen klar kan du mycket tydligt se mätbara förbättringar. Vi ser till att du utvecklas under kursens gång. Det gör vi bland annat genom att dela ut uppgifter mellan mötestillfällena, som gör att när vi ses nästa gång har du kommit ett steg på vägen.

Priser

Kurs innehållande 4 möten samt kursmaterial

2 990 kr/deltagare - dock minst 5 deltagare

10 deltagare  2 490 kr/deltagare

15 deltagare 1 990 kr/deltagare

Vi kan naturligtvis också undervisa med enstaka föreläsningar eller utbildningar som vi skräddarsyr för ändamålet. Hör av er för en diskussion eller prisuppgift till erik@wsiebl.com