Interna länkar - mycket viktiga för din SEO | WSI EBL
0790 74 81 88

Interna länkar – mycket viktiga för din SEO

Google öga


Google bekräftar vikten av internlänkar inom en hemsida

Googles John Mueller bekräftar i en intervju nyligen vikten av intern länkning för SEO och rekommenderar ett strategiskt tillvägagångssätt.
Han talar om att intern länkning som går utöver sajtens “bread crump-navigering” är en av de smartaste insatserna en utgivare av en hemsida kan göra. Detta berättar för Google vilket innehåll som är det viktigaste på din sida.

Vad är då en “bread crump-navigering”? I korta drag är det den typen av intern navigering på en sida som visar var du befinner dig på sidan. Du har ned all säkerhet sett detta många gånger, utan att kanske tänka vidare på det.
Så här kan det se ut – visst känner du igen det?Bread crump navigation exempel

 

 

 

Detta är en del av det som kallas den interna navigationen. Denna finns för att en besökare enkelt ska kunna navigera sig tillbaka eller navigera mellan olika kategorisidor.

Vad gäller Google berättar detta enbart vilken kategori sidan tillhör.  Med andra ord får Google inte veta hur viktig respektive sida är.

John Mueller Google

Vad säger Google?

Mueller fick frågan om man fortfarande behöver ha intern länkning fastän man använder denna “Bread crump” modell som struktur på sin sida. Han svarade följande:

“Ja absolut.

Intern länkning är superkritisk för SEO.

Jag tror att det är en av de smartaste sakerna du kan göra på en webbplats för att liksom guida Google och guida besökare till de sidor som du tycker är viktiga.

Och vad du tycker är viktigt är helt upp till dig.

Du kan bestämma dig för att göra saker viktiga där du tjänar mest pengar. Eller så kan du göra saker viktiga där du är den starkaste konkurrenten eller kanske du är den svagaste konkurrenten.

Med intern länkning kan du verkligen fokusera på det viktigaste och de delar av din webbplats som du vill höja upp.

Och det är inte något som du bara kan ersätta med strukturerad data.

Så bara för att det finns strukturerad data på en sida någonstans, skulle jag inte se det som en ersättning för normal intern länkning.

Även om du i den strukturerade informationen också tillhandahåller webbadresser, använder vi inte dessa webbadresser på samma sätt som vi skulle använda vanliga interna länkar på en sida.

Så det är definitivt inte så att brödsmulannoteringar ersätter länkar mellan olika nivåer på en webbplats.

Du bör verkligen ha normala HTML-länkar mellan de olika delarna av din webbplats.

Och helst bör du inte bara ha en grundläggande uppsättning länkar, utan snarare bör du titta på det på ett strategiskt sätt och tänka på vad du bryr dig mest om och hur kan du lyfta fram det med din interna länkning.”

Pyramiden skapar behov av att peka ut det viktiga

Organisationspyramid

Som du kanske vet är en hemsidas struktur uppbyggd som en pyramid. I toppen finns det mest generella innehållet och introduktionen till sidan. Går man sedan nedåt till nästa nivå blir informationen mer generell. Detta fortsätter sedan i nästa steg osv.

På större sidor blir det genom detta en stor mängd information. Man riskerar därmed att få ett “urvattnat” innehåll som är svårt att prioritera i. Genom att använda interna länkar skapar vi en priolista för Google. Genom detta kan Google se vilka sidor som vi pekar ut som viktiga internt och vi får därmed mer SEO-kraft överfört till dem.

Strategisk internlänkning

Det som John Mueller talar om är att det gäller att ta ett strategiskt grepp om detta. Se till att se på din internlänkning som strategisk, d v s se det långsiktiga målet i det. Om vi behöver lyfta vår huvudprodukt/tjänst kan internlänkningen hjälpa till.

Detta är inte för att “lura” Google till att se en webbplats som viktig. Det handlar om att berätta vad som är viktigast för dig som företagare eller ansvarig för sidan. Man säkerställer därmed att det du pekar på hittas och blir rankad.