Här är anledningarna till varför du behöver en digital strategi | WSI EBL
0790 74 81 88

Här är anledningarna till varför du behöver en digital strategi

Digital strategi


Vet du egentligen hur mycket tid och pengar som din digitala närvaro genererar?

Tänk bortom din webbplats – en digital närvaro är så mycket mer än så. Samla alla dina digitala investeringar – både direkt till kund och dem som skapar bättre förutsättningar för din personal.  Detta är ert digitala “ekosystem” – er digitala närvaro.

Fråga dig själv: “Gör alla de separata delarna i min digitala närvaro tillsammans att vi förbättrar företagets resultat?” Så gör de?  Hur mycket värde genererar denna närvaro egentligen till ert företag?

Är du inte 100 % säker på svaren? Då behöver ni en digital strategi.

En digital strategi hjälper er på vägen!

Kan du svara på följande frågor?

  • Hur översätter du era affärsmål till en plan för digital framgång ? (igen handlar det inte bara om er hemsida – det handlar inte ens om er marknadsföringsinsats – det är gäller alla digitala lösningar som ni kör i er verksamhet och hur de fungerar tillsammans. Det är viktigt att komma ihåg här).
  • Hur fungerar er närvaro och aktivitet på Facebook, Instagram och Twitter? Stödjer de era affärsmål och tar er närmare era mål med varje inlägg?
  • Är er hemsida anpassad för att nå era mål?
  • Tar ert intranät, CRM eller affärssystem er närmare era mål genom att spara tid eller generera resultat?
  • Hur mäter du er digitala närvaro?
  • Och den stora – Hur fungerar era digitala insatser tillsammans?

Silotänket finns kvar

silotanken WSI

Tro mig – som tröst i detta kan jag genom min erfarenhet säga att det är verkligt få som faktiskt kan svara på dessa frågor. De allra flesta har en fragmenterad syn på de digitala insatserna och de ses ofta som separata insatser. De är vad man i dagligt tal brukar benämna som “silor”, d v s enheter som står för sig själva.

Detta är enligt min mening ett av de största problemen som företag har idag. Man räknar febrilt på alla typer av kampanjer för att se om de är lönsamma. Man ser inte till hela kundresan och den lönsamhet en kund egentligen har (eller kan få). En kund är olika lönsam beroende på hur vi påverkar hen att agera. En enskild kampanj kan inte bedömas enbart på CPC eller CTR.

Så vad är problemet med att arbeta med insatser separerade från varandra? Naturligtvis är det många saker som man missar genom detta synsätt. Här är några av dem:

Omnichannel

Er kund möter er vid många tillfällen och i olika medier. Det är viktigt att du som ansvarig för kommunikationen ser till att den överensstämmer i alla medier, vid alla kontakttillfällen. Om kundservice vet vilka kampanjer som finns ute kan de alltid enklare svara snabbare och korrektare på de frågor som kommer in. Du vill att din kund ska kunna se helheten och alltid känna igen sig i de kontakter som de har med företaget.

Ett omnichannel perspektiv innebär att man arbetar för att alla kanaler kommunicerar på liknande sätt och koordinerar insatserna. För att klara av detta måste det finns en digital strategi som visa vägen och styr de insatser som görs. Vad vill ni fokusera på?

Digital Marketing Landscape

För att visa på komplexiteten i enbart arbetet med marknadsföringen har vi inom WSI tagit fram denna “landskapskarta” som vi ser den idag. Om du kikar på den och lägger ert företag som grund – hur många delar är ni själva kopplade till? För att kunna få ordning på detta och samtidigt skapa långsiktighet i det digital arbetet är det mycket viktigt att en strategi kring er digitala närvaro är en central del av ert arbete.

Digital strategi

Kundresan skiljer sig mer och mer

När man lägger en strategi som innefattar flera kanaler är det viktigt att man inte kommunicerar på exakt samma sätt, utan att den anpassas. En kunds resa från upptäckande till att de blir en lojal kund skiljer sig mer och mer. Fler medier finns att tillgå i kommunikationen samtidigt som kundernas krav blir allt högre på snabbhet, personifiering och service. Allt detta medför att vi får fler och fler olika typer av kundresor för våra kunder. Detta har medfört att det som idag kallas Markering Automation blir en allt viktigare del som grund i arbetet med kunderna. Detta för att helt enkelt kunna göra kunderna nöjda och lojala. För att kunna hantera detta är det nödvändigt att vi skapar en digital strategi som tar hänsyn till detta.

Kundens resa är digital

Er kund kommer att ha ett flertal interaktioner med er som företag. Om man ser till den kundresa som kunden förväntas göra, finns det många “touch points” där vi vet att vi kommer att ha helt eller delvis digital kommunikation:

Kundlivscykel

Er kund har med andra ord många interaktioner med er som företag. I ärlighetens namn är det många av dem som är digitala, allt ifrån där kunden lär sig mer om era produkter eller tjänster tills dessa att ni har en löpande kommunikation med dem som aktiva kunder. Genom att ha en genomtänkt digital strategi vet du vilken information kunden ska få, på vilket sätt ni kommunicerar, hur ni optimerar kundresan  när ni kommunicerar samt vilka mätbara mål detta sedan ger som ni löpande följer upp på.

Effektivisering ger bättre lönsamhet

Genom att planlägga alla digitala insatser och se på all digital kommunikation i sin helhet, kan man börja att effektivisera sin verksamhet. Bilden visar exempel på interaktioner i olika steg i din kunds livscykel. Naturligtvis är detta inte alla möjligheter, lång därifrån. Det skljer också mycket mellan branscher och kundsegment.

Dela med fördel in den digitala strategin i steg och se på vilka digitala insatser som finns inom dessa ramar. Ofta är det viktigt att de som finns inom en av dessa är väl synkade, då de är där för att skapa samma effekt. Se sedan på hur den kan sammankopplas.

Slutkläm – skapa en digital strategi

Ett företag som vill utvecklas i dagens digitala värld måste förstå hur kunderna interagerar med er som företag i de olika kontaktsteg som idag finns. Vi vet att det hänger samman, och det är du som jobbar med det som ska se till att förstå hur de olika digitala insatserna stödjer varandra.

  1. Se till er överordnade strategi och säkerställ att alla digitala insatser verkar mot att möta dessa mål
  2. Släpp silotänkandet och se de olika insatserna som olika steg i samma riktning.
  3. Räkna inte ut lönsamheten per media eller per insats (exempelvis Google Ads kampanj eller en lojalitetsinsats). Då ser ni bara till en separerad del av er kunds värde. Den digitala insatsen hänger ihop.Ditt avtryck du ger genom din marknadsföring – har du koll på det? Vi erbjuder gärna ett så kallat “digital blueprint” där vi sammanfattar din sammanfattar ert marknadsmässiga läge – hör av er till erik@wsiebl.com för mer information!