Google testar interaktiva sökresultat | WSI EBL
0790 74 81 88

Google testar interaktiva sökresultat

Google testar interaktiva sökresultat


Google testar en ny typ av sökmotorresultatsidor (SERP)
som innehåller interaktiva element som dölj bilder. Testet har en diskret ikon som vid klick avslöjar bilder som visas på webbsidan.

Googles syfte

En sådan funktion kan påverka klickfrekvensen genom att ge webbplatser med beskrivande bilder en chans att påverka användarna. Man tror att dessa kommer driva  klick på till webbpaltser med bra bildmaterial. Google har inte lämnat ut dokumentation för den här nya funktionen eftersom det ser att  enbart vara en test. Vi på WSI följer naturligtvis denna utveckling.

Syftet med testet ser ut att vara att Google vill se om användare interagerar med ikonen och om det hjälperanvändare att förstå om innehållet på webbplatsen är relevant för dem. Det får framtiden utvisa. Nyttan med denna typ av SERP-funktion kan bero på målsidans  ägare och hens förmåga att välja bilder som kan hjälpa användarna att avgöra vad innehållet handlar om.

Hure ser Googles test ut?

Själva testet innebär att man lägger till en liten ikon till vänster som representerar en bild i sökresultatet. Bilder öppnas sedan upp när sökpersonen använder ikonen.

Google testar interaktiv ikon

 

Meningen med detta testet är antagligen hjälper bilderna användarna att avgöra om webbplatsen är relevant. Google har sedan länge arbetat med att öka relevansen i sina sökträffar och detta ses som ett steg i den utvecklingen. Bilder vet vi ger en extra dimmension när de är relevanta.

Hur ser resultatet ut?

Vad händer då sedan? Jo, ett fält med biler öppnas under sökträffen (se bild) och skapar en annan och mer omfattande bild av söksvaret i fråga.

Testresultat Google INtyeraktiv annons

 

Google testar nya funktioner på en liten andel av det totala antalet användare. Google använder också en kontrollgrupp för att jämföra vad användare klickade på under samma tidsperiod och antagligen för samma frågor. Generellt är syftet med en kontrollgrupp att hjälpa till Google att förstår Killnaden i aggerande mellan grupper med och utna interaktiv anonsering.

Hur testar Google?

Google har publicerat en artikel om hur arbetet fungerar i deras live-tester.  Google delar med sig an informationen aatt de genomför över 17 000 livetester varje år.

“… vi genomför liveexpermient  för att se hur verkliga människor interagerar med en funktion innan vi lanserar den. Vi aktiverar funktionen i fråga för bara en liten andel människor, vanligtvis med 0,1%.

När vi har samlat in tillräckligt med data jämför vi experimentgruppen med en kontrollgrupp som inte har funktionen aktiverad. Vi tittar på en väldigt lång lista mätvärden, till exempel vad folk klickar på, hur många frågor som gjordes, frågor som övergavs utan klick, hur lång tid tog det för folk att klicka på ett resultat
och så vidare. 

Vi använder dessa resultat för att mäta om engagemanget kring den nya funktionen är positivt. Detta gör vi för att säkerställa att de förändringar vi gör ökar relevansen och användbarheten av våra resultat för alla.”

Testet gör bilderna ännu viktigare

Om den här typen av funktioner rullar ut till alla användare kommer det att bli viktigt att ha bilder som exakt visar vad ämnet på sidan handlar om. Redan nu bör varje hemsida använda bilder som exakt kommunicerar och stödjer artikelns innehåll.

Detta kommer, var beredd!

Vi på WSI tror att detta är en del av de kommande uppdateirngarna som också kommer att komma till den Nordiska markanderna. Vi vet att biler är viktigt och om man söker något ger det oftare en bättre bild om det finns bildmaterial.

Källa: WSI, SEJ