Vet du hur Googles nya uppdatering BERT påverkar SEO arbetet?
0790 74 81 88

Google Bert


Google släpper nu sin största algoritmuppdatering sedan 2015 enligt dem själva.

Men vad gör Bert och vad behöver vi som arbetar med den digitala kommunikationen tänka på?

Först och främst – vad är det Bert skall göra? Primärt handlar det om att Google vill bli bättre på att tolka avsikten i en sökning, inte bara det som står ordagrant. Detta kommer att skapa mer relevanta sökresultat – är Googles förhoppning.

Tendensen idag är att sökningarna blir allt längre. Vi som söker skriver allt oftare hela meningar och Bert ska hjälpa Google att förstå vad du är ute efter – egentligen.  Det kommer bland annat att ske genom att algoritmen kommer att kunna tolka prepositioner som “för” och “till” och därmed förstå vad du menar i din sökning.

Här nedan ser vi ett exempel på vad förändringen kan innebära i en enskild sökning:

 

Google Bert SEO

Vi ser i detta enkla exempel (som Google själva visar) att det kan bli en väsentlig skillnad.  I frågan ovan är vi ute efter om vi kan hämta ut medicin till någon annan än dig själv. Till häger ser vi det gamla resultatet som i yoppen får en artikel om hur man får sina recept utskrivna. Till vänster ser vi det nya utfallet, där länken svarar på frågan om en vän eller någon från familjen kan hämta ut medicin till någon annan -alltså mycket mer relevant i förhållande till frågan.

Google Bert blogg

Vad innebär BERT för SEO arbetet?

Du kan ännu så länge sitta lugn i båten. Det kommer omedelbart inte att innebära något speciellt. Fortsätt att skriva enkelt och lättförståeligt för dina besökare. Det man kan fundera över är hur relevant du är för din målgrupp. WSI hjälper dig med SEO – prata med oss!

 

Egen reflektion

Google vill skapa en högre relevans och ett bättre verktyg för dig som söker, det är det nog inget tvivel om. Men finns det här inte ytterligare en bakomliggande utveckling som kan mötas bättre med BERT?

Vad jag menar hör är röstsökningar (voice search) som växer oerhört snabbt. Där kommer förutsättningarna för sökningarna att ändras och det är ytterst viktigt med relevans – mest eftersom det i princip bara ges ett svar på varje sökning.

 

Ännu så länge är detta fokuserat på engelska, men man räknar med flera språk löpande.

Vill du läsa mer?

Var så god!

https://blog.google/products/search/search-language-understanding-bert

Låt oss se var det tar vägen !