Framgång eller misslyckande? | WSI EBL
0790 74 81 88

Framgång eller misslyckande?

Nå dina mål


Vet du när är du framgångsrik?

Alla sliter vi med olika former av projekt och planer. Vi tar fram en tidsplan, vi ser till att ha en budget som (kanske) håller samt någon form av målsättning. Då är väl allt bra?

Hur många av er har sedan suttit med chefer/styrelser/partners/ägare med ett resultat som inte helt räckte fram och som ni faktiskt inte vet hur ni ska bedöma? Har ni misslyckats för att ni ”bara” nådde en del av vägen fram? Har ni tjänat massor med pengar, men du känner att du misslyckats?

Framgånsrik

Jag har vid ett flertal tillfällen fått möjligheten att arbeta med externa konsultbyråer till stora multinationella jättar. Jag har ofta förvånats över det faktum att man redan initialt bestämmer vad som kan klassas som en framgång med projektet utan att förstå verksamheten.

Det som förvånar mig mest är avsaknaden av den insikten hos de riktigt stora bolagen. Det betalas stora pengar för insatsen och man förväntar sig mer!

Vad menar jag då egentligen är problemet?

Genom att sätta upp mål vet man vart man skall gå och hur man skall göra det. Men man kopplar sällan på fler parametrar såsom andra KPI-värden som finns på andra håll i organisationen.

Vad är ett ok resultat?

Målen som sätts upp är allt för ofta önsketänkande från chefer eller ägare. Vilket innebär att man slåss mot väderkvarnar i många fall. Om vi under 2018 sålde 10 000 enheter av produkten X är det orimligt att tro att vi kommer att sälja 30 000 nästa år – om man inte gjort något specifik som att halvera priser eller liknande. Om vi då når 13 000 enheter – är det en framgång – är det ok?

Exempel på hur man inte ska göra – Bonnier

Dyr Konsult

Ett egenupplevt exempel var under min tid i Bonnier som CMO. Vi fick in en extern superkonsult på hög nivå i organisationen. De kom efter arbetet i månader fram till att vi skulle kräva 90 dagars betalningsfrist för att inköp av samtliga leverantörer. Jag fick som ansvarig för marknad en lista med mer än 200 leverantörer som vi använde mer eller mindre regelbundet. Ordern var tydlig – 90 dagar annars inga affärer.

Vad händer då – tror ni? Vi hade under många år byggt upp goda relationer med våra viktigaste leverantörer som vi vårdade – de var viktiga. När vi kommer med detta så uppstod kaos.

Följande saker hände:

  1. Vi förlorade våra bästa och viktigaste leverantörer – exempelvis var CRAFT (tränings- och idrottskläder) vår viktigaste partner för en tidning som hette ”Aktiv Träning”. CRAFT försåg oss med bra premier som vi inte kunde ersätta. Vi tappade 25 % av abonnenterna på ett halvår.
  2. De flesta vet att Telemarketing var en viktig del för tidningar. Det finns inte en TM partner som kan vänta 90 dagar med att betala ut lön. De sade upp avtalet direkt. Vi tappade våra bästa säljare tappade därmed abonnenter.
  3. MEN vi fick naturligtvis inte avvika från budgeterat antal abonnenter – den skulle hållas. Vad sker då? Jo man använder kampanjer som är mindre lönsamma och mycket dyrare, vilket gav klart sämre resultat och kraftigt ökade kostnader. Vi höll upplagorna till priset av en kraftig kostnadsökning – långt högre än den besparing i räntor som gjorts via den nya 90 dagarskrediten.

Var nyanserad i arbetet

Om man från början sett till helheten och exempelvis nyanserat delat upp leverantörerna i grupper kunde detta ha undvikits. Varje grupp kunde fått mål som kunde visa när man lyckats, det hade inte varit svårare än så! Helhetsresultatet hade blivit så mycket lönsammare.

Så min rekommendation ser ut som följer:

Framgång team

  1. När projektet startas upp – involvera de som verkligen påverkas av det så att ni inte missa några viktiga detaljer eller vinklar. Speciellt viktigt vi extern konsulthjälp.
  2. Se till att projektet får ett underlag som bygger på verklighet och möjliga resultat. Ingen vinner på att sätta omöjliga mål. Om ni blir överkörda här – kräv att det sätts upp delmål på vägen. .
  3. Sätt ett slutmål och ett mål som anger när man kan anse att man lyckats. Det är viktigt att få klargjort vad som är ”good enough” som resultat. Vi vill nå 125 % men 115 % är ett bra resultat.
  4. Var sparsam med att dela med dig av informationen om det ”tillräckliga målet” – vi skall nå så högt som möjligt.

Vi på WSI hjälper gärna till att ta fram strategier som bygger på verklighet och möjligheter. Läs mer om vårt arbete med strategier här!