WSI hjälper dig att skapa en effektiv digital marknadsstrategi | WSIEBL
0790 74 81 88

Digital Strategi – vår styrka


En effektiv digital strategi är idag ett måste. Hur ser din ut?

Strategier är något som alla bolag, stora som små, måste arbeta med. Genom en effektiv koppling mellan det långsiktiga och det operationella skapas förutsättningar för den utveckling som bolaget strävar efter. Men hur får man detta att fungera i praktiken?

Vi kan hjälpa till med

  • Initial marknadsanalys
  • Strategiska processen – upplägg och genomförande
  • Skapande av planer byggda på framtagande av en relevant KPI struktur
  • Specifikt digital strategi kopplat till företagets över gripande mål – utnyttja det digitala för att nå fram
  • Uppföljning och analys
  • Hjälp med utförande av planer i form av digitala insatser - genom världens största nätverk av digitala konsluter

 

 

Genom en effektiv koppling mellan det långsiktiga och det operationella skapas förutsättningar för den utveckling som bolaget strävar efter.

Strategier är något som alla bolag, stora som små, måste arbeta med. Genom att ha en långsiktig plan lägger man grunden för arbetet. Men för att få strategierna att omsättas till handling krävs det en plan som bygger på dagens situation. Kommande år krävs det att man följer med utvecklingen och är klar till att snabbt anpassa sig efter de förutsättningar som kommer att ändras.

Använd extern hjälp i arbetet med att koppla det långsiktiga till dagens situation

Erik B Larsson har lång och gedigen erfarenhet av att leda strategiska processer, både specifikt digitalt och överordnat på bolagsnivå. I sin roll som CMO för ett av Nordens största mediebolag, Bonnier Publications AS, hade han en stor del i det strategiska arbete som förde marknads- och kommunikationsinsatser in i den digitala värld som nu råder.

En strategisk process består av många delar och kan lätt dra ut på tiden. Vi hjälper företag att effektivisera denna process där inte bara strategin står i centrum, utan även en effektiv plan för utförandet.