Bli effektiv med Social Selling - hitta nya kunder | WSIEBL.COM
0790 74 81 88

Social Selling


Upptäck hur sociala medier kan förbättra din säljteknik

Kalla samtal är ett minne blott. Eller är du en av dem som läser all e-post du får, utan att slänga något av det? För att en säljare idag enkelt och effektivt ska kunna hitta nya kunder måste de kunna använda det som vi idag kallar ”Social Selling”. Kunskapen om vad sociala medier kan ge för nya möjligheter är idag relativt låg. För att ligga steget före konkurrenterna måste en tydlig plan för sociala medier skapas, och då främst LinkedIn som är det ojämförligt största mediet för B2B idag. Dit dina kunder går, måste du också följa efter.

Utbilda din säljorganisation

WSI har skapat en unik möjlighet för företag med säljorganisationer att snabbt och effektivt lära sig mer om hur man blir effektiv i sina kontakter via LinkedIn.

  • Varje kurs anpassas efter företagets mål och behov
  • Kursen sker via webinars. Det innebär att säljarna kan gå kursen från där de befinner sig. Inga kostandser för resor, hotell eller lokaler
  • Varje kurstillfälle spelas in så att deltagaren kan gå tillbaka och se hela eller delar igen
  • Uppgifter mellan kurstillfällena gör att deltagarna hela tiden utvecklar sina profiler. När kursen är slut har man faktiskt åstadkommit ett direkt resultat
  • Kurserna leds av riktiga experter på området, och det finns tillfällen under varje kurs att ställa frågor direkt till dem.

Expertis 

WSI har tillgång till experter inom detta område som skräddarsyr utbildningar för just dig och ditt företag. Vi ser till att kursen anpassas efter ditt behov och dina mål.

Under denna 4 veckors kurs kommer din säljstrategi att få ytterligare ett ben att stå på. Tillsammans kommer vi att säkerställa att du och din organisation förstår det senaste som LinkedIn kan erbjuda. Dina säljare eller marknadsförare kommer att dra nytta av kunskap kring:

  • Kunskap om hur man optimerar sin profil så att det skapas maximal synlighet hos kunderna
  • Skapa en optimal köpares ”persona” och arbeta med denna i en roadmap
  • Lära att publicera, dela och distribuera värdefullt innehåll
  • Hur man effektivt gör sökningar för att hitta personer att kontakta och få med i sitt nätverk
  • Dyka djupare i övriga områden hos LinkedIn som är värdefulla att känna till’

Inga resekostnader - ingen tappad säljtid

För att föra denna utbildning så kostnads- och tidseffektiv som möjligt sköts den via webinars. Inga extra kostnader för resor, mat eller uppehälle. Inte heller går säljarna tid till resor till och från utbildningen. Allt kan skötas från det kontor man normalt arbetar från, enkelt, smidigt och kostnadseffektivt.