Skaffa lönsamma leads - testa WSI och våra beprövade metoder
0790 74 81 88

Skaffa leads


Fler leads in - fler kunder skapas

Vi känner alla till försäljningstratten. Ju fler möjliga kunder som kommer in längst upp, desto fler riktiga kunder ramlar ut längst ned. Vi WSI arbetar dagligen med olika former av leadsinsamling till våra kunder. Vi testar bokstavligen tusentals sätt att finna effektiva leads. Kanske kan vi finna lösningen år dig?

Fyll på försäljningstratten

Svårigheterna som de flesta upplever med detta är att dels hitta så kallade leads att hälla in i tratten, dels att sedan konvertera dem till att bli kunder. Vi på WSI vet vad som krävs för att attrahera rätt målgrupp och få dem in i din säljtratt, något som vi idag gör för många företag. Vi ser till att kvalitetssäkra intagen och arbetar med din utveckling för ögonen.

Vilka är dina kärnkunder?

En lyckad insats bygger på att du verkligen vet vilken din kärnkund är.  Din lönsamhet är helt beroende av att du som företagare eller marknadsansvarig vet var pengarna finns och hur mycket en ny kund verkligen är värd.

Många företag är idag inte tillräckligt medvetna om detta och det skapar ett problem när man ska hitta nya lönsamma kunder. Vi börjar alltid vår arbete med att grundligt se till att vi verkligen söker efter rätt kunder. Det arbetet börjar alltid internt, men innehåller också specifika analyser av konkurrenterna och de insatser som de för närvaran de arbetar.

Kundens lönsamhet

Varför är det då så viktigt att veta kundernas lönsamhet? Svaret är egentligen logiskt. Genom att se vilka kunder som ger mest pengar kan man i sin tur reda ut varifrån de kommer in. Vi kan sedan investera vår marknadsbudget där pengarna finns och kan också våga oss på att öka satsningen där det ser ut att ge bäst lönsamhet. Vi kommer med andra ord att kunna optimera utnyttjandet av den investering vi gör.

Medierna lönsamhet

Vi behöver också se på lönsamheten i de medier som vi arbetar med. Om exempelvis en ny besökare som kommit in genom en organisk sökning (hittat er via en Googlesökning) är klart lönsammare än en besökare från sociala medier. Hur ska vi genom den vetskapen kunna optimera vårt arbete? Kanske ska vi justera erbjudandet eller till och med släppa ett visst media.

 

 

Effektiv konvertering på siten - vi kan hjälpa dig att optimera

Det är inte bara svårt att finna en besökare, det är minst lika svårt att få besökaren att konvertera, d v s registrera sig på ett eller annat sätt så att du som företag kan börja bearbeta dem. Många företag missar denna ytterst väsentliga del i arbetet med leads, något som gör att de förlorar både kunder och pengar.

WSI ser till att din konvertering blir så bra som möjligt genom att testa och analysera löpande. Vi vet att det tar tid att få det rätt, och har en klar plan för hur det ska gå till. Vi testar detta för tusentals kunder varje månad, något som  gör att vi skapar en stor kunskapsbank att föra vidare till dig och ditt företag. Du kan exempelvis läsa mer om hur vi arbetar med landningssidor genom att klicka här